Αρχική

Προφίλ

Η Κώστας Λεωνίδου και Υιοί (Οικοδομική) λτδ ιδρύθηκε το 1998 από τον κ. Κώστα Λεωνίδου.

Η εταιρία αναγνωρίζοντας την έλλειψη ποιοτικής εργασίας όσον αφορά την τοποθέτηση ξυλότυπων στην Κύπρο ξεκίνησε να δραστηριοποιείτε στο χώρο αυτό με εξαρχής γνώμονα την ποιοτική εργασία σε συνδυασμό με την καλύτερη αναλογία ποιότητας τιμής.

Πελάτες της εταιρίας αποτελούν σχεδόν όλες οι μεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρίες της Κύπρου καθώς και κατασκευαστικές εταιρίες των μικρότερων κατηγοριών.

Η εταιρία έχει τη δυνατότητα να εκτελέσει έργα σε όλη την επικράτεια της Κύπρου και να ικανοποιήσει όλες τις απαιτήσεις Αρχιτεκτόνων/μηχανικών όσον αφορά το τύπο ξυλότυπου που προδιαγράφεται να χρησιμοποιηθεί.

 Εκτός από τις εργασίες τοποθέτησης Ξυλότυπου η εταιρία έχει επεκταθεί και σε άλλους παρεμφερείς τομείς της οικοδομικής βιομηχανίας όπως την τοποθέτηση σκυροδέματος. Επίσης διαθέτει μεγάλο αριθμό σκαλωσιών τις οποίες νοικιάζει και/ή τοποθετεί σε εργοτάξια καθώς και εκτελεί μεταφορές με τα ιδιόκτητα φορτηγά με
ενσωματωμένο 'βίντζι'.

Αξίες και Στόχοι

3.1 Αξίες

Η εταιρία, στην πολύχρονη παρουσία της στον κατασκευαστικό τομέα της Κύπρου, έχει αποδείξει και συνεχίζει να αποδεικνύει ότι εργάζεται πάντα με βάση τις πιο κάτω αξίες:

α. Συμμόρφωση με τη νομοθεσία και άλλες απαιτήσεις που διέπουν την Ασφάλεια και Υγεία στις εργασίες στα εργοτάξια,

β. Υψηλή ποιότητα στο τελικό αποτέλεσμα των εργασιών της,

γ. Άμεση εξυπηρέτηση των πελατών της,

δ. Υπευθυνότητα, Ακεραιότητα και επαγγελματισμό σε όλα τα στάδια της εργασίας μας, από το στάδιο του προγραμματισμού των εργασιών μέχρι και την παράδοσης τους,

ε. Παροχή της πιο ανταγωνιστικής τιμής στην οικοδομική βιομηχανία, χωρίς να συμβιβάζεται η ποιότητα και η εργασία με βάση την Νομοθεσία που διέπει την εργασία στον τομέα των κατασκευών

ζ. Ικανοποίηση των πελατών της

 

 

3.2. Στόχοι

Η εταιρία δεν επαναπαύεται στο ‘καλό όνομα’ που έχει δημιουργήσει στον κατασκευαστικό τομέα και στην υψηλή ποιότητα εργασιών που παρέχει και θέτει στόχους για την καλυτέρευση της εργασίας της.

Μελλοντικοί στόχοι της εταιρίας είναι:

α. Συνεχής ανάπτυξη και τεχνολογική αναβάθμιση του εξοπλισμού της

β. Διατήρηση και αύξηση του υψηλού επιπέδου της ποιότητας και εξυπηρέτησης που προσφέρει στους πελάτες της.

γ. Συνεχής εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού της σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας και νέων υλικών και μεθόδων εκτέλεσης εργασιών Ξυλότυπων

δ. Αναβάθμισή της ώστε να μετατραπεί, από μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες, στην μεγαλύτερη εταιρία τοποθέτησης Ξυλότυπων στην Κύπρο.

ε. Αύξηση του κύκλου των εργασιών της

ζ. Τροχοδρόμηση διαδικασιών για την ανάπτυξη και λειτουργία Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας των δραστηριοτήτων της

Ανθρώπινο Δυναμικό

Η διευθυντική ομάδα της εταιρίας αποτελείτε από τους κ. Κώστα και κ. Λεωνίδα Λεωνίδου, οι οποίοι μεταξύ τους έχουν σχεδόν 50 χρόνια εμπειρίας στην τοποθέτηση ξυλότυπων.

Η εταιρία διαθέτει μόνιμο προσωπικό 15 ατόμων και διατηρεί συνεργάτες τοποθέτησης ξυλότυπων οι οποίοι μπορούν να ενισχύσουν το προσωπικό της ανά πάσα στιγμή και ανάλογα με τις εργασίες προς εκτέλεση.

Το προσωπικό της εταιρίας, όσον αφορά τους τεχνίτες και εργάτες, κυμαίνεται ανάλογα με τον φόρτο εργασίας της και έχει διακυμανθεί κατά καιρούς από 15 μέχρι 55 άτομα.

Υπάρχει φυσικά και η δυνατότητα, αν αυτό καταστεί αναγκαίο να υπερβεί και τα 55 άτομα. Τη συγκεκριμένη στιγμή απασχολεί στα έργα που εκτελεί 37 άτομα.

Εξοπλισμός

Ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός της εταιρίας μας αποτελείτε από όλων των ειδών τα ‘μικρά’ εργαλεία (σμυρίλια, kango κ.α.) που είναι απαραίτητα για την ορθή και μέσα στα πλαίσια των κανονισμών για ασφάλεια και υγεία εκτέλεση των εργασιών της.

Επιπρόσθεταδιαθέτει ένα στόλο οχημάτων για τις μετακινήσεις του προσωπικού της στα εργοτάξια που εργάζεται σε όλη την επικράτεια της Κύπρου.

Οι μετακινήσεις του εξοπλισμού και υλικών ξυλότυπου της εταιρίας πραγματοποιούνται με τέσσερα ιδιόκτητα φορτηγά, από τα οποία τα δύο διαθέτουν και ενσωματωμένο βίντζι, και επιπρόσθετα διαθέτει και δύο ανυψωτικά μηχανήματα τύπου ‘forklift’ τα οποία έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί στα έργα στα οποία εκτελεί.

 

 

Ο ιδιόκτητος εξοπλισμός αυτός δίνει στην εταιρία μας τη δυνατότητα να λειτουργεί ανεξάρτητα και να μην επηρεάζεται από εξωγενείς παράγοντες (π.χ. απεργίες οδηγών φορτηγών)

Όλος ο μηχανικός εξοπλισμός της εταιρίας μας διαθέτει όλα τα απαραίτητα Πιστοποιητικά Καταλληλότητας.

 

 

 

 

 

 

Υλικά

Μεταξύ των άλλων διαθέτουμε τα πιο κάτω ιδιόκτητα υλικά:

1. Υλικά Ξυλότυπου, τύπου ‘panels’, 800 m²

2. Υλικά Ξυλότυπου, για κατασκευή πλάκας/ων εμβαδού μέχρι και 10000m²

3. Σκαλωσιές εργασίας 4000 m² για την υποστήριξη των εργασιών μας, και τις οποίες έχουμε τη δυνατότητα να ενοικιάζουμε και/ή τοποθετούμε βάση των κανόνων ασφάλειας μετά από οδηγίες του εργοδότη. Συνεργαζόμαστε με τους μεγαλύτερους προμηθευτές υλικών οικοδομής και ειδών ξυλότυπου, με τους οποίους διατηρούμε άριστες σχέσεις και έχουμε τη δυνατότητα παραγγελίας υλικών ανά πάσα στιγμή αν αυτό καταστεί αναγκαίο και/ή ζητηθεί. Επίσης διαθέτουμε και ανανεώνουμε συνεχώς τον εξοπλισμό της εταιρίας όσο αφορά τα Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) του προσωπικού μας